Shop now already discounted lab-grown diamond jewelry with an additional 5% off! Use code 5LAB!

Total: 0Kč
Checkout
Item added to your cart

Price:

Privacy Policy

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 17.5.2022.


Respektujeme Vaše soukromí a zpracováváme osobní údaje v souladu s platnou legislativou, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“). Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje, my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, proto jsme přijali odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečného zpracování Vašich osobních údajů. Zaměstnanci, spolupracovníci a naši věrohodní smluvní partneři, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, jsou vázáni povinností mlčenlivosti. 


KDO JE SPRÁVCE?


 1. Správcem je společnost Mialiscz s.r.o., IČ: 09635866, sídlem: Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, jejímž předmětem podnikání je zlatnictví a klenotnictví a dále některé vybrané živnosti volné, a která provozuje showroom na adrese Betlémské náměstí 350/7, Praha 1 (dále jen „showroom“) a web www.mialis.cz a www.mialis.de (dále též „naše internetové stránky“) (dále jen „my“).  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou uchovány, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.


 1. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 775 407 378 nebo na e-mail: info@mialis.cz nebo prostřednictvím LIVE chatu (provozní doba od 9:00 do 18:00). 


ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že:


 1. zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 2. plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 3. umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.


ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ


 1. Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně svěříte sami (např. vyplněním formuláře, komunikací na chatu či jiným jednáním), a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):


 1. Poskytování zboží, služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží poštou nebo kurýrem na Vaši adresu). 

 1. Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 1. Marketing – zasílání informačních zpráv (newsletterů)

Vaše osobní údaje (jméno a e-mail), využíváme k zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho přání nebo souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete zasílání našich e-mailových zpráv odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 1. Pokročilý marketing

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 1. Cookies

Naše Internetové stránky používají nezbytné cookies, tedy technicky a organizačně nezbytné soubory cookies, zajišťující správné fungování našich Internetových stránek. Nezbytné cookies zpracováváme i bez Vašeho souhlasu. Můžete si zvolit ukládání i dalších souborů cookies, které používáme k analýze používání Internetových stránek návštěvníků za účelem měření a zlepšování výkonu (analytické cookies), ke zlepšování funkčnosti webových stránek (rozšířené funkční cookies) a zobrazování a personalizaci reklamy (cookies behaviorálně cílené reklamy storage).  

Naše Internetové stránky mohou dále obsahovat odkazy na různé další internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Instagram, VK, Twitter, Google, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich internetových stránek, přičemž mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu nezávisle na naší vůli. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Pokud si to zvolíte, při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a jak se na stránce chováte. Pokud si to zvolíte, budeme měřit návštěvnost webu a přizpůsobíme také zobrazení webových stránek,  díky čemuž Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.  Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat nebo využít anonymní režim prohlížeče webových stránek.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.


ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.


 1. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a naši věrohodní smluvní partneři (nezávislí poskytovatelé), kteří pro nás zajišťují určité činnosti (např. zpracování plateb kartou, zasílání zboží, zasílání e-mailů, poskytování účetních a právních služeb, apod.), ti všichni jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto činností, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb.


 1. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR, konkrétně:

- Platební brána - Global Payments Europe, s.r.o. 


 1. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@mialis.de 


 1. Máte právo na informace, které je naplňováno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 2. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 3. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

 5. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

 6. Máte právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě, a to ve lhůtě 30 dní.

 7. Právo na výmaz (být zapomenut)

  • Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

  • Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či našich oprávněných zájmů. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu. O výmazu Vás budeme informovat e-mailem.

 8. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  • Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

http://www.uoou.cz 

 • Budeme však moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 1. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  • E-maily s inspirací, články či nabídkou produktů a služeb Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu,

  • Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho přání a souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


MLČENLIVOST


 1. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, kromě shora uvedených. 


AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. V případě, že dojde ke změnám těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů, bude informace o této skutečnosti k dispozici na našich internetových stránkách. Veškeré změny Zásad zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné jejich zveřejněním na našich internetových stránkách.